AR SODININKŲ BENDRIJŲ GYVENTOJAI MŪSŲ ŽMONĖS?

,,SODININKAI – beteisiai piliečiai‘‘- sako  Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos garbės pirmininkas E. Germanavičius . Sodų bendrijos Lietuvoje turi tokį patį statusą, kaip ir užsienio šalių ambasados. Formaliai jos yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ,tačiau de facto niekam nepriklauso,nors jose nuolatos gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą asmenys moka mokesčius. Nepaisant to, jiems jokios paslaugos neteikiamo. Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą , esame visateisiai Lietuvos piliečiai, tačiau savivaldos funkcijos pasibaigia ties sodininkų bendrijų vartais. Sodininkų bendrija pagal įstatymą traktuojama poilsio ir gyvenamoji vieta. Vyriausybė leido sodininkams sodo bendrijos sklypuose statyti sodo ir gyvenamuosius namus, tačiau tuo viskas ir pasibaigė. Vienas iš ES reikalavimų buvo ne mažiau kaip 95 procentams šalies gyventojų užtikrinti vandens tiekimą ir nu ...

TRAKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMA RIMTAI SERGA

Trakų  bendruomenę pasiekė netikėta žinia – Trakus palieka žinomų medikų šeima Arkadij Goldin ir Irina Goldina. Arkadij Goldin po studijų dirbo gydytoju, skyriaus vedėju, Trakų greitosios medicinos pagalbos direktoriumi ir žinomą žymę paliko dirbdamas Trakų ligoninės direktoriumi. Per jo vadovavimo laikotarpį ligoninė pasikeitė neatpažįstamai: buvo įsteigti nauji skyriai, remontuojamos patalpos, realizuojami projektai. Tai žymiai pagerino teikiamų paslaugų kokybę, pagerėjo sąlygos ligoniams bei personalui. Pasitraukęs iš direktoriaus pareigų gydytojas dirbo palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėju. Ir čia patyręs vadovas daug prisidėjo prie skyriaus plėtros, sąlygų ligoniams gerinimo. Į klausimą kodėl traukiasi, gydytojas atsakė lakoniškai – negaliu žiūrėti kai žlugdoma tai, ką aš tiek metų kūriau. Gydytojas Arkadijus nesiruošia ilsėtis – dirbs vadovaujantį da ...

Kandidato į Trakų rajono savivaldybės merus Kęstučio Vilkausko rinkimų programa

Kandidato į Trakų rajono savivaldybės merus Kęstučio Vilkausko rinkimų programa

UŽ KASDIENĮ RŪPESTĮ VARDAN ŽMONIŲ! Patogus ir mylimas, besirūpinantis kiekvienu gyventoju ir atveriantis galimybes. Tokį Trakų rajoną matau ateityje. Šiandieną deja, dar taip nėra. Turėdami didžiulį įvairiapusį potencialą ir galimybes, jau kuris laikas stovime vietoje: neteikiame naujų paslaugų, nesiūlome inovatyvių sprendimų, įdomių veiklų, didiname  mokesčius, o viešųjų paslaugų kokybė neatitinka lūkesčių. Kad pavytume laikmetį, reikalingas kokybinis šuolis. Aš ir mano komanda esame tam pasiruošę! Todėl: Savivaldybė  ne tik registruos, bet ir realiai spręs problemas. Būdamas Jūsų išrinktas meras aktyviai bendrausiu su gyventojais, gilinsiuos į jų reikalus ir padėsiu įveikti rūpimus klausimus bei rūpesčius. Decentralizuosime savivaldą reorganizuojant seniūnijas į biudžetines įstaigas, suteikiant joms savarankiškumą ir atsakomybę.                                  ...

Lietuvos socialdemokratų partijos Trakų skyriaus kandidatų sąrašas

Kviečiame  palaikyti mūsų skyriaus kandidatą į Trakų rajono merus Kęstutį Vilkauską ir mūsų kandidatus į Trakų rajono tarybą.  Vilkauskas Kęstutis Kandratavičienė Asta Dzencevičienė Jadvyga Šiaulys Nerijus Markėnienė Edita Babarskienė Vilija Matonis Romualdas Surintas Pranas Veličkienė Jolanta Narkevičius Dainius Ivancovienė Jūratė Daunaravičius Vaicekas Kazlauskas Jonas Zaleckas Albinas Nedzinskas Antanas Tumas Saulius Arbačiauskas Giedrius Norinkevičius Juozas Paškevičienė Vanda Kvetkovskytė Agnė Paliutis Algimantas Ramoška Valerijus Čirienė Rasa Semenkovienė Virginija Burdienė Natalija Kaziukonienė Valentina Jurevičius Mantas Tijūnėlienė Ieva Strukčinskas Algimantas Veličkaitė Sabina Dargis Mindaugas Vieta Artūras Andriulionis Gintaras Kavaliauskienė Vilma M ...

LSDP Trakų rajono skyriaus rinkimų programa

LSDP - vardan žmonių Trakų socialdemokratai išlieka nuoseklūs - laikysis socialdemokratinėmis vertybėmis grįstų nuostatų. Nesiblaškysime žadėdami neįgyvendinamų, populistinių dalykų: remsimės savo  patirtimi savivaldoje ir gyventojų lūkesčiais. Įrodėme, kad esame nepamainomi sutartinai kuriant patrauklią aplinką verslo gyvavimui, kultūros raiškai ir švietimo  kokybei, saugiai, oriai, sveikai gyvensenai. Drąsa kurti ir ryžtas keistis buvo ir lieka kertiniais mūsų programos principais. Kursime tokią krašto ateitį, kuri tiestų pasitikėjimo tiltus tarp visų kultūrinių ir socialinių grupių ir būtų teisinga visiems mūsų žmonėms. Ateitį sutartinai, pasiturinčiai ir maloniai gyventi. Ateitį, kurioje norisi būti! Tvirta, apsirūpinus ir socialiai saugi šeima; visapusiškai lavinami ir moderniai mokomi vaikai bei jaunimas; laiku ir kokybiškai teikiamos medicinos paslau ...

LSDP – DIRBAME VARDAN ŽMONIŲ

LSDP – DIRBAME VARDAN ŽMONIŲ

Socialdemokratinė Vizija Vieninga ir stiprėjanti, atsigavusi ir veržli, LSDP skelbia naujo kelio pradžią! Kviečiame jungtis! Praeitą šeštadienį Vilniuje vykusioje partijos konferencijoje nutiestas takas ateičiai: SOCIALDEMOKRATINĖ VIZIJA LIETUVAI iki 2024-ųjų. Šiandien politinės partijos ir politinė sistema išgyvena pokyčio, virsmo laiką. Vieni pasirinko skaldymosi kelią, kiti renkasi naujų darinių kūrimą, socialdemokratai - grįžta prie principų, kurie yra svarbiausi kiekvieno žmonaus gerovei: socialinis teisingumas, tvirta šeima, stiprūs pasitikėjimo saitai. Anotpartijos pirmininko G. Palucko, Vizija yra socialdemokratų kelias iki 2024 metų. „Nesvarbu ar pozicijoje, ar opozicijoje būsime, nuosekliai laikysimės šios Vizijos. Ji bus detalizuota į įvairių lygių rinkimines programas, papildyta teisės aktais bei konkrečiomis idėjomis. Už šios Vizijos rikiuoj ...

Close